Frantata | Kontakt


 

Kontakt

Pokud zde neco chybí prosím obra�te se na email info@frantata.cz

Frantata

Hodnost: Majitel
Stát: CZ
Email: info@frantata.cz
Web: https://frantata.cz
Poznámka: Má na starost v�tšinu webu


Peter Kašík

Hodnost: Administrátor
Stát: SK
Email: pk@frantata.cz
Web: http://pk.wz.sk/
Poznámka: Má na starost p�evá�n� opravu chyb v scriptech


Voln reklamn plocha (reklama@frantata.cz)

Potadlo ntv